Bieszczady 2017 - Bezmiechowa - lotnisko szybowcowe. Od lewej: Józek i Andrzej oglądają miejsce, gdzie mieszkaliśmy rok wcześniej.