Bieszczady 2017 - Bezmiechowa - lotnisko szybowcowe. Od lewej Józek, Andrzej.