strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Artur Schabowski sekretarz koła łow.
Data: 21/09/2003
Publikacja: 29/08/2006
Pytanie: Czy Walne Zgromadzenie Koła ma prawo podjąć uchwałę o likwidacji w kole statusu członka niemacierzystego w drodze uchwały? Czy wtedy istniejący członkowie niemacierzyści z mocy uchwały tracą przynależność w kole?

Odpowiedź:
Nie znam uchwały, ale jeśli brzmi dokładnie tak jak podano w pytaniu, to należy tę uchwałę czytać jako nakaz dla zarządu, którego kompetencją jest przyjmowanie członków koła, w tym takich, dla których koło jest kołem niemacierzystym, aby takich członków do koła nie przyjmował. Tu uwaga dot. statutu PZŁ: nia ma statusu członka niemacierzystego w kole, jest tylko status koła, niemacierzystego w stosunku do danego członka.

Taka uchwała WZ wchodzi w statutowe uprawnienia zarządu koła, ponieważ statut przewiduje, że członków koła przyjmuje zarząd i taka kompetencja nadana statutem koła, nie może być nawet tylko dla pewnej kategorii członków uchylona uchwałą WZ. Zarząd koła powinien odwołać się od tej uchwały do ZO PZŁ, argumentując jak wyżej, a jeżeli tego nie zrobił w przewidzianym statutem PZŁ czasie, to ciągle jeszcze może wystąpić do ZO z prośbą o uchylenie tej uchwały w drodze nadzoru nad kołem, przewidywanego statutem PZŁ. Do czasu ewentualnego uchylenia tej uchwały przez ZO jest ona jednak dla zarządu obligująca i zarząd nie może obecnie przyjmować do koła członków, dla których koło byłoby kołem niemacierzystym.

Jeżeli chodzi o obecnych członków koła, dla których koło jest kołem niemacierzystym, to oczywiście taka uchwła nie może zmienić ich statutu i pozostają dalej pełnoprawnymi członkami koła. Sposób usunięcia członka z koła jest dokładnie opisany w statucie i uchwała w brzmieniu jak opisano to w pytaniu nic w tej sprawie nie zmienia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.