strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Joanna
Data: 03/02/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Pragnę odbyć staż kandydacki do PZŁ i w związku z powyższym mam pytania.
Pod jaki adres skladam formularz zgloszeniowy?
Czy składam go do zarzadu kola w swojej miejscowości, czy zarządu wojewódzkiego PZŁ?
Czy koniecznie w swoim najbliższym kole muszę odbyć staż?
Prosiłabym rownież o podanie mi informacji gdzie mogę znaleźć kopię takiego pisma z prośbą o staż?


Odpowiedź:
Na początek proponuję dokładne zapoznanie się ze statutem PZŁ. Tam można przeczytać wszystko o stażu i o rodzaju członkostwa (w kole i członek niestowarzyszony).

Można zgłaszać się do dowolnego koła w kraju, byle zechciało kandydata przyjąć. Można też próbować zostać członkiem niestowarzyszonym, wówczas należy składać podanie do zarządu okręgowego PZŁ, wg miejsca zamieszkania. Okręg w PZŁ odpowiada poprzednim województwom (49).

Nie ma specjalnych wymagań co do formy podania, po prostu napisać o co się prosi i podać w podaniu te informacje, które statut PZŁ wymaga, żeby spełnione były warunki zostania członkiem Związku.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.