strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1941 10/04/2013 Na podstawie par. 24 ust.1 Statutu PZŁ 9 grudnia ub. roku złożyłem do ZO wniosek o zawieszenie mnie w prawach i obowiązkach. Do dnia dzisiejszego ZO nie odpowiedział (legitymację zdeponowałem w ZO). Jaki jest mój obecny status w PZŁ? (jestem niestowarzyszony) Czy nie mając legitymacji jestem jeszcze członkiem PZŁ? Praw i obowiązków sam się pozbawiłem składając wniosek o"urlopowanie". 30 maja 2012 r. złożyłem odwołanie od decyzji ZK do Walnego Zebrania. Kilka dni temu otrzymałem od ZK pismo z wnioskiem o dostarczenie dokumentu potwierdzającego, że w chwili obecnej jestem członkiem PZŁ. W przeciwnym razie moje odwołanie nie będzie rozpatrywane na WZ. W piśmie nie poinformowano mnie o dacie walnego. Czy groźba nierozpatrzenia mego odwołania na WZ jest realna i zgodna z prawem?
1940 10/04/2013 Dwóch synów myśliwego członka koła złożyło wniosek o przyjęcie na staż do koła. Zarząd koła uchwałą odmówił w/w przyjęcia, uzasadniając iż członków macierzystych jest 42 i stażystów 8, mając na uwadze za duży stan członków i względy BHP przy polowaniach. W/w po upływie 6 miesięcy ponowili swoje deklaracje. Zarząd odmówił j/w. W związku z tym w/w panowie napisali podanie do Walnego Zgromadzenia z prośbą o przyjęcie na staż. Czy kandydaci na staż do koła mogą zwracać się do WZ?
1939 10/04/2013 Czy myśliwy biorący tuszę na użytek własny ma obowiązek w obecności dwóch świadków, u Prezesa lub Łowczego zważenie tuszy?
1938 10/04/2013 Czy Zarząd Okręgowy powinien na piśmie poinformować Zarząd lub członków koła na WZ o delegowaniu przedstawiciela ZO na WZ koła? Czy taki "delegat" może tylko obserwować, czy też doradzać lub też wyrażać jakieś swoje opinie na tematy poruszane na WZ?
1937 10/04/2013 Czy członkowie koła mogą zaprosić na WZ kogoś z Zarządu Okręgowego? Jeżeli tak, to czy jest do tego wymagana jakaś liczba tych członków?
1936 10/04/2013 Czy Zarząd koła może w chwili obecnej pozbawiać prawa do polowania - zawieszenie? Czy WZ może rozpatrywać odwołanie od decyzji zarządu o zawieszeniu? Czy i kto ma prawo pozbawić członka koła uprawnień do wykonywania polowania po ogłoszeniu wyroku TK?
1935 10/04/2013 Kolega Łowczy w głosowaniu nad absolutorium na 38 obecnych uzyskał 19 za i 19 przeciw. Prowadzący na wniosek z sali doprowadził do następnego głosowania czy ma być nadal członkiem zarządu i wtedy przegrał (przeciw 22). Czy głosy 19/19 pozwalały na drugie głosowanie?
1934 10/04/2013 Czy na WZ członków koła gdzie ma być głosowany wniosek o jego wykluczenie może przybyć z obrońcą, adwokatem?
1933 10/04/2013 Kolega doręczył do zarządu wydruk listy 43 członków koła z roku 2005, na której figurują zmarli, skreśleni i urlopowani z 15 podpisami nieczytelnymi żądając dodatkowego punktu w porządku obrad WZ. Osobiście uważam, że lista powinna zawierać nazwiska i podpisy tylko popierających taki wniosek.
1932 10/04/2013 Czy WZ członków koła łowieckiego może uchwalić uchwałę, która będzie określała maksymalną liczbę członków koła? Czy taka uchwała będzie zgodna ze statutem PZŁ?
1931 10/04/2013 Czy jest jakiś przepis regulujący termin oddania przez myśliwego upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, które straciło ważność? Czy zasadne jest karanie karą porządkową "nagany" myśliwego, który takowe upoważnienie oddał około dwóch tygodni po terminie oraz w odpowiedzi na wezwanie ZK nie podał przyczyny opóźnienia?
1930 09/04/2013 W ostatnich kilku latach obserwuję następujący sposób cofania na broń przez WPA. Zaczyna się od wpływającego do WPA anonimu z rozmaitymi "błędami życiowymi", najczęściej wyssanymi z palca. Policja żąda od delikwenta przedstawienia badań lekarskich. Zainteresowany dostarcza stosowne zaświadczenia, od których KWP się odwołuje i kieruje myśliwego na badania do Łodzi, skąd wraca się z wynikiem negatywnym. Nie znam ani jednego przypadku, by ktoś przeszedł tam badania odwoławcze pozytywnie. Czy jest jakaś możliwość obrony przed takim potraktowaniem przez WPA?
1929 09/04/2013 Myśliwy biorąc upolowaną zwierzynę dla siebie płaci 100 % więcej niż w skupie, a wskazany skup płaci 100 % mniej - uważam, że takie postępowanie to szykana. Proszę o komentarz.
1928 09/04/2013 Zrozumiałe jest, że prowadzący polowanie na odprawie ogłasza: Pierwszy strzał np. do jelenia byka ale czy członek ZK na odprawie przed polowaniem zbiorowym może ogłosić że: Do jelenia byka strzela myśliwy który wylosuje nr 5 do cielęcia myśliwy z nr 10 a np. do ostatniego dzika z nr 15. Jak się to ma do zasady równości wszystkich członków koła?
1927 09/04/2013 WZ uchwaliło, że myśliwy który odstrzelił samca zwierzyny płowej ma obowiązek odstrzelenia samicy. Gdy nie odstrzeli płaci równowartość tuszy na skupie. Czy jest to zgodne ze statutem?
1926 08/04/2013 Czy list polecony wysłany na moje nazwisko i adres przez ZK w sprawie WZ i głosowaniu na temat mojego wykluczenia z Koła jest doręczony czy nie doręczony, gdy jestem fizycznie poza granicami kraju i nie mogę go odebrać. Mój prezes twierdzi, że to uważane jest za doręczone.
1925 05/04/2013 Czy członek ZK ma prawo wspierać zięcia w sprawie odszkodowania za wyrządzoną szkodę w uprawach rolnych. Czy za to może być wykluczony z Koła?
1924 05/04/2013 Czy ZK może wyznaczyć każdego myśliwego do szacowania szkód łowieckich?
1923 04/04/2013 Czy Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych obliguje myśliwych do sporządzania "oświadczeniem o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia" po pozyskaniu zwierzyny zabieranej na użytek własny? Czy oświadczenia te mogą wystawiać wszyscy myśliwi czy tylko przeszkoleni w tym zakresie? Czy oświadczenia wypełnia się tylko dla zwierzyny zdawanej do punktu skupu czy też należy wypełniać na zwierzynę zabieraną na użytek własny?
1922 04/04/2013 Jak to zrobić ażeby korespondencja trafiała do mnie czyli sekretarza a nie do prezesa koła? Zaznaczam, że taką sytuację przejąłem po poprzednim sekretarzu.

poprzednia 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.