strona główna forum dyskusyjneszukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
269 05/07/2004 Zarząd w trakcie trwania kadencji składa rezygnację z pełnionych funkcji. Zwołane będzie NWZ celem wybrania nowego składu zarządu. Czy do nowego zarządu może kandydować członek obecnej KR?
268 01/07/2004 Członek koła złożył pisemne zawiadomienie do KR o nieprawomocności uchwały WZ. Czy KR jest władna i powinna zająć się sprawą powyższego zawiadomienia ?
267 21/06/2004 Czy rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Dyscyplinarnego rodzi za sobą skutki dla myśliwego tzn. czy Zarząd koła ma obowiązek zawiesić takiego myśliwego?
266 18/06/2004 Czy członek PZŁ i koła łowieckiego, który nie posiada zezwolenia na broń może, wpisując się w książkę zgłoszeń przebywać w łowisku w celu fotografowania zwierzyny?
265 16/06/2004 Zarząd koła składa dymisję w całości. Zastaje wybrany nowy. Czy dobrze rozumiem, że jego kadencja trwa 5 lat, jak jest w statucie.
264 13/06/2004 Na nadzwyczajny walnym dot. zmian w składzie zarządu (na poprzednim zebraniu prezes zrezygnował z funkcji) na 31 członkow było obecnych 16-tu. W czasie dyskusji jeden z członków opuścil zebranie mino to przeprowadzono wybory.Czy wybory miały moc prawną?
263 09/06/2004 Co należy zrobić wprzypadku gdy łowczy koła wraz z sekretarzem koła organizują polowanie zbiorowe niezgodnie z kalendarzykiem polowań, wpisują się do ksiązki polowań indywidualnych jako pan X + 9 ciu myśliwych.
262 08/06/2004 W okresie wykonywania obowiązków Strażnika Łowieckiego WZ powierzyło temu koledze również funkcję podłowczego. Czy istnieją do tego przeszkody formalno-prawne, w oparciu o Prawo Łowieckie i Statut Zrzeszenia lub koła (ramowy)?
261 06/06/2004 Kto i jak powinien zareagować na sytuację, gdy Łowczy Koła łamie Uchwałę WZ dotyczącą sposobu i kryteriów wydawania odstrzałów, czego świadkami są inni członkowie Zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej?
260 06/06/2004 Nasz sekretarz Zarządu (w "cywilu" prawnik) interpretuje statut koła (ramowy) w ten sposób, że nie wydanie myśliwemu odstrzału (pomimo, że spełnia się wszystkie ku temu kryteria) nie jest karą.
259 03/06/2004 Czy zarząd koła może zawiesić członka komisji rewizyjnej za naruszenie statutu PZŁ?
258 31/05/2004 Czy w polowaniu zbiorowym z podkładaczem, na którym prowadzący wydał zezwolenie na strzał do zwierzyny płowej podkładacz może skorzystać z tego przywileju, czy może strzelać tylko do zwierzyny czarnej?
257 28/05/2004 Dwa lata temu nierozładowana broń na polowaniu zbiorowym wypaliła w samochodzie. czy obecnie myśliwy, uczestnik tego polowania, może sprawę skierować do RD bezpośrednio - pomijając Zarząd Koła?
256 21/05/2004 Czy już po wysłaniu do członków koła powiadomień o terminie walnego zebrania wraz z porządkiem obrad (statut "ramkowy"), komisja rewizyjna może nakazać lub żądać rozesłania nowego porządku obrad z dodanymi przez siebie punktami do porządku obrad?
255 21/05/2004 Czy ustępująca komisja rewiyjna Koła ma obowiązek przekazać nowowybranej komisji (przewodniczącemu) dokumenty odnośnie swojej działalności w latach ubiegłych?
254 17/05/2004 Czy kara nałożona na myśliwego powinna mieć zawsze formę pisemną i czy zawsze można się od niej odwołać??
253 17/05/2004 Na WZ Członków Koła jeden z członków koła postawił wniosek o wykluczenie mnie z Koła "za niekoleżeństwo" niczym tego nie uzasadniając. Moje pytanie brzmi: "Co to jest nikoleżeństwo?"
252 17/05/2004 Czy myśłiwego zagranicznego, któremu koło sprzedało polowanie obowiązuje wpisywanie do książki ewidencji w łowisku? Jeśli tak, to kto ma się wpisać - myśliwy zagraniczny, czy podprowadzający?
251 16/05/2004 Ostatnie Walne podjęło uchwałę o tym, że członkowie "niemacierzyści" nie mogą być osobami wprowadzającymi do koła. Czy taka uchwała jest zgodna z prawem, jeżeli w kole obowiązuje statut wzorcowy?
250 16/05/2004 Czy słusznie zarząd koła żąda przekazania trofeum złoto medalowego kozła przyszłościwego pozyskanego na odstrzał selekcyjny do siedziby kołą?

poprzednia 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.