strona główna forum dyskusyjneszukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
229 01/04/2004 Jakie konsekwencje wyciągają zarządy okręgowe wobec tych kół, które nie zatrudniają strażników na etacie? Prawdopodobnie miało być tak, że takie koła łowieckie miały mieć nie przedłużone umowy dzierżawne.
228 01/04/2004 Od kiedy liczy się okres 3-mcy zalegania powołany w statucie ramowym § 16 pkt.3. Czy od końca sezonu np. 31 marzec + 3 m-ce?
227 31/03/2004 Myśliwy wchodzący w skład Komisji Rewizyjnej koła do chwili obecnej nie opłacił składek czlonkowskich na PZŁ ani składek na rzecz koła. Zgodnie z paragrafem 21 pkt 3 Statutu PZŁ Zarząd Koła nie może go skreślić.
226 31/03/2004 Jaka jest droga postępowania, jeśli są zdecydowane trudności w dojściu do porozumienia z nadleśniczym w sprawie miejsca wyłożena książek pobytu myśliwych w łowisku?
225 29/03/2004 Czyją własność stanowi tusza zwierzyny pozyskanej przez myśliwego dewizowego na polowaniu zbiorowym lub indywidualnym.
224 28/03/2004 Czy inni członkowie zarządu mogą umieszczac na pismach zarządu formułkę "z upoważnienia prezesa" i nie jego podpis?
223 28/03/2004 Czy Zarzad Koła powinien otrzymać przed WZ protokół końcowy (sprawozdanie) Komisji Rewizyjnej z kontroli koła w celu ustosunkowania sie do ew. uwag?
222 26/03/2004 Czy myśliwy, którego siedziba koła i miejsce zamieszkania należą do różnych ZO musi podlegać pod ZO właściwy dla miejsca zamieszkania?
221 26/03/2004 Czy na WZ po uzyskaniu na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium przez Zarząd, członek koła może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu?
219 25/03/2004 Czy zatwierdzenie w planie odstrzału jeleni zależy od tego czy mają one ostoję w obwodzie ?
220 25/03/2004 Czy od decyzji zatwierdzającej roczny plan łowiecki koło może się odwołać i do kogo?
218 24/03/2004 Czy będzie to sprzeczne z prawem jeśli koło w swoim statucie określi okres kadencji organów koła np. na 3 lata?
217 22/03/2004 Jak postapić w przypadku nie udzielenia przez WZ absolutorium części lub całemu zarzadowi?
216 21/03/2004 Czy uchwała WZ, że wpisowe dla nowowstępujących będzie obowiązywało tylko tych którzy nie są spokrewnieni z którymś z członków koła jest zgodna z prawem?
215 21/03/2004 W wyniku zawieszenia członka w kole, zarzad ma prawo uniemożliwiać opłacanie składki, wykreślając myśliwego ze wszystkich list?
214 21/03/2004 Czy za ten sam czyn można karać ponownie i to bez zawiadomienia myśliwego na piśmie i nie wzywając go na posiedzenie zarządu?
213 21/03/2004 Czy myśliwy, który zbudował na terenie obwodu za swoje pieniądze zwyżkę lub ambonę i urządził przy niej nęcisko na dziki może zabronić innym myśliwym z tego koła korzystać z tych urządzeń?
212 18/03/2004 Czy polowanie z norowcami na lisy w marcu jest zgodne z regulaminem i zasadami wykonywania polownia?
211 17/03/2004 Czy decyzja Zarządu Koła o zakazie polowań indywidualnych na lisy w miesiącu marcu jest zgodna z prawem do wykonywania polowania?
210 17/03/2004 Jakie warunki musi spełnić cudzoziemie, ale obywatel UE, żeby zostać członkiem PZŁ i czy może być członkiem jakiegoś kola łowieckigo?

poprzednia 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.