strona główna forum dyskusyjneszukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
249 13/05/2004 Łowczy koła wyjeżdżając w obwód na kontrolę nie wpisuje tego faktu w książkę wyjazdów. Czy takie postępowanie łowczego jest zgodne z przepisami?
248 13/05/2004 W jaki sposób osoby obecne na posiedzeniu zarządu moga korygować protokół z tego posiedzenia?
247 12/05/2004 W jakim przypadku ma zastosowanie §37 ust.6 ramowego statutu koła pozwalający na wybór członka zarządu dopiero po kadencji. Czy może być zastosowany do ustępującego zarządu przed upływem kadencji?
246 12/05/2004 Wybrano nową osobę do zarz ądu. WZ okazuje się, że w WZ i głosowaniu brała udział osoba która nie dopełniła wymogów par.9 punkt 5 Statutu ramowego, bo nie złożyła własnorącznie podpisanej deklaracji i nie uiściła wpisowego. Co dalej i jeszcze ważniejsze kto zarządza w tym czasie Kołem?
245 10/05/2004 Czy członek koła nieobecny na Walnym Zgromadzeniu może być wybrany na łowczego koła?
244 09/05/2004 W jajkiej formie powinno być przedstawione takie żądanie co najmniej 1/5 członków obecnych na walnym zgromadzeniu głosowania tajnego?
243 07/05/2004 Czy obowiązkiem Zarządu Koła jest zorganizowanie przeglądu technicznego broni, a jeśli tak, jakie kwalifikacje powinna mieć komisja?
242 04/05/2004 Czy nieudzielenie absolutorium dla Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem go? Czy powinno się przeprowadzić głosowanie o odwołanie Zarządu?
241 30/04/2004 Czy może to uniewaznić walne zgromadzenie przy wyborach zarządu kiedy podczas glosowania na walnym zgromadzeniu Koła brał udział i głosował członek koła urlopowany?
240 28/04/2004 Nie zostałem powiadomiony w żaden sposób przez Zarząd Koła o Walnym Zgromadzeniu Członków Koła, czy więc zebranie było prawomocne i czy uchwały na nim podjęte są ważne?
239 28/04/2004 Czy w praliminarzu budżetowym wydatki np. zakup środka trwałego w postaci samochodu winny być ujęte?
238 28/04/2004 Jakie winno się podjąć kroki w przypadku zmiany niektórych zapisów statutu dokonanych przez zarząd koła poza Walnym Zgromadzeniem?
237 23/04/2004 Czy przy zapisie w rozesłanym porządku obrad: "Wybory uzupełniające", legalny będzie wybór na tym WZ członka Zarządu
236 19/04/2004 Przy głosowaniu na WZ wniosku o nowe zasady podziału rejonów polowań za było 13, przeciw 10, wstrzymało się 2. Czy wynik 13 głosów za projektem jest wystarczający , aby projekt mógł być uznany za przegłosowany.
235 16/04/2004 Czy dla tych trzech obwodów może być prowadzona jedna książka ewidencji? Czy dla jednego obwodu mogą być prowadzone dwa tomy książki ewidencji, wyłożone w dwóch różnych miejscach?
234 11/04/2004 Czy Zarząd Koła może sam podjąć uchwałę bez zgody Walnego Zgromadzenia, aby przeprowadzić komercyjne polowanie zbiorowe dla myśliwych krajowych?
233 11/04/2004 Jak postąpić, jeżeli w wyborach uzupełniających do zarządu koła chce się zgłosić kandydaturę osoby, która jest już w Zarządzie?
232 09/04/2004 Czy do rozpatrzenia odwołania przez WZ, od kary za czyn z rozdz. X prawa łowieckiego myśliwy posiada pełne prawa wynikające ze Statutu ramowego obowiązującego w kole?
231 07/04/2004 Czy kilku myśliwych może wpisać się na polowanie do tego samego sektora obwodu uzgadniając wcześniej gdzie i jak (dokładnie) będą wykonywać polowanie ?
230 06/04/2004 Do ilu dni przed WZ Zarząd Koła ma prawo wysłać informację o zmianie w porządku obrad zwyczajnego WZ?

poprzednia 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.