strona główna forum dyskusyjne
SŁOWNIK
A.M.P. Auto Mag Pistol ang automatyczny pistolet magnum
A.M.U. Advanced Marksmanship Unit ang oznaczenie kalibru: dla zaawansowanych strzelców wyborowych
a.p. armour piercing ang pocisk ppanc
ABC-Geschoss Projektil aus Buntmetall mit Bleifüllung in der Kegelförmigen Spitze niem pocisk z metali kolorowych z ołowianym wypełnieniem stożkowego czubka
ACP Automatic Colt Pistol ang automatyczny pistolet Colta
BC Belted Case ang łuska z pierścieniem wzmacniającym
BHS Blei-Hohlspitzgeschoss niem pocisk ołowiany z otworem
BN Bottle Necked ang łuska dwustożkowa (flaszkowa)
BP Bronze Point ang pocisk z czubkiem z brązu
BP Black Powder ang czarny proch
Brenneke
niem breneka
BRK Blei-Rundkopfgeschoss niem pocisk ołowiany zaokrąglony
BT Boat Tail ang pocisk ze ścięciem dennym, stożkowym lub łódkowym
CF Center Fire ang nabój centralnego zapłonu
CH Crosshair ang siatka, nitki przyrządów optycznych
CHPBT Coated Hollow Point Boat Tail ang pocisk z zakrytym otworem w grocie i ścięciem dennym
DM Doppelmantelgeschoss: Unter einem Mantel aus vernickeltem Stahl liegt ein zweiter aus Kupfermetall niem pocisk z podwójnym płaszczem,pł.zewn z niklowanej stali, pł.wew. Z miedzi
FB Flat Base ang pocisk bez ścięcia dennego
FG Fine Granulation ang proch drobno mielony
FJ Full Jacketed ang pocisk pełnopłaszczowy
FJP Full Jacked Pointed ang pocisk pełnopłaszczowy spiczasty
FJRN Full Jacjeted Round Nose ang pocisk pełnopłaszczowy zaokraglony
FJSP Full Jacketed Semipointed ang pocisk pełnopłaszczowy z grotem ściętym
FK Flachkopfgeschoss niem pocisk z grotem spłaszczonym
FMC Full Metal Cased ang pocisk pełnopłaszczowy
FMJ Full Metal Jacket ang(US) pocisk pełnopłaszczowy
FMJBT Full Metal Jacket Boat Tail ang(US) pocisk pełnopłaszczowy ze ścięciem dennym
FMP Full Metal Patched ang pocisk pełnopłaszczowy z miekkim czubkiem
FN Flat Nose ang pocisk z grotem spłaszczonym
FRK Flach-Rundkopfgeschoss niem pocisk z grotem spłaszczonym i zaokrąglonym
FT Flat Tip ang pocisk z grotem ściętym [flaszkowym]
HCP lub HPC Hollow Copper Point ang pocisk półpłaszczowy z otworem i miedzianym grotem
HPCE Hollow Point Cutting Edge ang pocisk półpłaszczowy z otworem i strą krawędzią
HM H-Mantelgeschoss: Jagdprojektil mit Sollbruchstelle niem pocisk półpłaszczowy typu H
HMK H-Mantelgeschoss mit Kupferhaube niem pocisk półpłaszczowy[typ H} z otworem zamknietym
HMK Geschoss, dass sich kontrolliert aufpilzt niem pocisk półpłaszczowy z otworem zamkniętym
HMKS Teilmantel mit Hohlspitze niem pocisk półpłaszczowy z otworem zamkniętym
HP Hollow Point ang pocisk półpłaszczowy z otworem otwartym
HPBT Hollow Point Boat Tail ang pocisk półpłaszczowy z otworem otwartym i ścięciem dennym
HS Hohlspitzgeschoss niem pocisk półpłaszczowy z otworem otwartym
HV High Velocity ang nabój z bardzo szybkim pociskiem
IN Inside Lubricated ang pocisk smarowany w miescu osadzenia z łuską
IS Infanterie-Spitzgeschoss niem pocisk spiczasty dla piechoty
JHP Jacketed Hollow Point ang pocisk pełnopłaszczowy z otworem
KRK Kegel-Rundkopfgeschoss niem pocisk stożkowy z zaokrąglonym grotem
KS Kegelspitzgeschoss niem pocisk stożkowy spiczasty
KT Kupfer-Teilmantelgeschoss niem pocisk półpłaszczowy, miedziany
L.R. Long Rifle ang broń długa (sztucery)
lfB Kleinkalibermunition "lang für Büchsen" niem amunicja małokalibrowa do broni długiej [kbks]
LRN
ang pocisk ołowiany zaokrąglony
LS Leuchtspurgeschoss niem pocisk smugowy
LWC Lead Wadcutter ang pocisk sportowy ołowiany bez płaszcza, walcowy
M.E. Muzzle Energy ang energia wylotowa Eo
M.V. Muzzle Velocity ang prędkość wylotowa Vo
MC Metal Case ang łuska metalowa
MC Metal Cased ang pocisk pełnopłaszczowy
MJ Metal Jacket ang pocisk z płaszczem metalowym
O.L. Outside Lubricated ang pocisk smarowany na zewnątrz
P.P.E. Protected Point Expanding ang pocisk półpłaszczowy z otworem zamkniętym
PC Power Cavity ang pocisk półpłaszczowy z otworem otwartym
PPC Protected Power Cavity ang pocisk półpłaszczowy z otworem zamkniętym
PSP Pointed Soft Point ang pocisk półpłaszczowy spiczasty
RF Rimfire ang nabój bocznego zapłonu
RK Rundkopfgeschoss niem pocisk zaokraglony
RN Round Nose ang pocisk zaokraglony
RT Round Tip ang pocisk z zaokrąglonym grotem
S.m.K. Spitzgeschoss mit Kern niem pocisk z grotem spiczastym i rdzeniem
SA Single Action ang system ręcznego napinania kurka
SBT Spitzer Boat Tail ang(US) Zwężająca się tylna część pocisku
SG Spitzgeschoss niem pocisk spiczasty
SG Scheibengeschoss niem pocisk tarczowy (treningowy)
SJ Solid Jacket ang(GB) pocisk pełnopłaszczowy
SJFN Solid Jacket Flat Nose ang(GB) pocisk pełnopłaszczowy z grotem spłaszczonym
SJHP Solid Jacket Hollow Point ang(GB) pocisk pełnopłaszczowy z otworem
SL Self-Loading ang samopowtarzalny
Slug
ang breneka
SP Soft Point ang pocisk półpłaszczowy
SPRN Soft Point Round Nose ang pocisk półpłaszczowy zaokraglony
SPSP Soft Point Semi-Pointed ang pocisk półpłaszczowy z grotem ściętym
SPSP Soft Point Spire Point ang pocisk stożkowy spiczasty
SRC Semi-Rimmed Case ang łuska ze zmniejszoną kryzą
sS schweres Spitzgeschoss niem pocisk spiczasty ciężki
SWC Semi-Wadcutter ang pocisk sportowy z ostrym rantem i osadzonym czubkiem
T.B. Tracer Bullet ang pocisk smugowy
T.H. Tapred Heel ang łuska stożkowa
TIG Torpedo-Idealgeschoss niem pocisk z podwójnym rdzeniem róznej twardosci
TM Teilmantelgeschoss niem pocisk półpłaszczowy
TMF Teilmantel-Flachkopfgeschoss niem pocisk półpłaszczowy z grotem ściętym
TMH Teilmantel-Hohlspitzgeschoss niem pocisk półpłaszczowy z otworem otwartym
TMR Teilmantel-Rundkopfgeschoss niem pocisk półpłaszczowy zaokraglony
TMS Teilmantel-Spitzgeschoss niem pocisk półpłaszczowy spiczasty
TM-SWC Teilmantel-Semiwadcutter-Geschoss niem pocisk półpłaszczowy walcowy
TS Teilmantel-Standard niem pocisk półpłaszczowy spiczasty
TUG Torpedo-Universalgeschoss niem pocisk z podwójnym rdzeniem
VM Vollmantelgeschoss niem pocisk pełnopłaszczowy
VMF Vollmantel-Flachkopfgeschoss niem pocisk pełnopłaszczowy z grotem ściętym
VMKS Vollmantel-Kegelspitzgeschoss niem pocisk pełnopłaszczowy stożkowy
VMRK Vollmantel-Rundkopfgeschoss niem pocisk pełnopłaszczowy zaokraglony
VMS Vollmantel-Spitzgeschoss niem pocisk pełnopłaszczowy spiczasty
WC Wadcutter ang pocisk sportowy bez płaszcza walcowy
WCF Winchester Center Fire ang nabój centralnego zapłonu Winchestera
WMR Winchester Magnum Rimfire ang nabój małokalibrowy magnum z bocznym zapłonem (Winchester)
WRF Winchester Rimfire ang nabój bocznego zapłonu Winchestera

Słownik opracował Ryszard Piechocki
Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.