strona główna forum dyskusyjne

Nieobowiązujący

Regulamin Ligi Strzeleckiej

 1. Liga jest dwustopniowa, pierwszy etap jest eliminacją drużyn i zawodników do spotkania finałowego, które jest otwartymi Mistrzostwami PZŁ. Wszystkie zawody ligowe należą do imprez centralnych i odbywają się zgodnie z "Prawidłami strzelań myśliwskich 2005". Punktów zdobytych w eliminacjach nie dolicza się do wyniku uzyskanego w finale zarówno klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej. Na eliminacyjnych zawodach ligi oraz w finale można zdobywać wawrzyn strzelecki.

 2. Zawody odbywają się w czterech regionach - po cztery województwa w każdym.

  Regiony Województwo
  Region I Lubuskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Zachodnio - Pomorskie
  Region II Kujawsko - Pomorskie, Mazowieckie, Podlaskie, Warmińsko - Mazurskie
  Region III Dolnośląskie, Małopolskie, Opolskie, Śląskie
  Region IV Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie

 3. W każdym z regionów wymienionych w p. 2 odbywają się zawody ligowe między drużynami reprezentującymi zarządy okręgowe w granicach rejonu.

  Region I 1 Gdańsk 7 Piła
  2 Gorzów Wikp 8 Poznań
  3 Kalisz 9 Słupsk
  4 Konin 10 Szczecin
  5 Koszalin 11 Zielona Góra
  6 Leszno
  Region II 1 Białystok 8 Płock
  2 Bydgoszcz 9 Radom
  3 Ciechanów 10 Siedlce
  4 Elbląg 11 Suwałki
  5 Łomża 12 Toruń
  6 Olsztyn 13 Warszawa
  7 Ostrołęka 14 Włocławek
  Region III 1 Bielsko Biała 7 Opole
  2 Częstochowa 8 Piotrków Tryb.
  3 Jelenia Góra 9 Sieradz
  4 Katowice 10 Skierniewice
  5 Legnica 11 Wałbrzych
  6 Łódż 12 Wrocław
  Region IV 1 Biała Podlaska 7 Nowy Sącz
  2 Chełm 8 Przemyśl
  3 Kielce 9 Rzeszów
  4 Kraków 10 Tarnobrzeg
  5 Krosno 11 Tarnów
  6 Lublin 12 Zamość

 4. Zawody pierwszego etapu polegają na przeprowadzeniu trzech spotkań z udziałem wszystkich drużyn regionu.

 5. Skład drużyny wynosi 6 osób i może być zmienny, to znaczy, że na każdych zawodach mogą występować inni zwaodnicy. Udział drużyny jest dobrowolny. W drużynie może startować mniejsza ilość zawodników, ale wówczas za brakujących zawodników dolicza się zero punktów.W każdych zawodach eliminacyjnych mogą brać udział zawodnicy indywidualni z regionu, którzy każdorazowo mogą uzupełniać listę startujących do 120 osób. Reprezentantem okręgu może być jedynie myśliwy zamieszkały w okręgu (płacący składkę w okręgu).

 6. Prowadzony jest ranking drużyn. W klasyfikacji drużynowej liczą się wyniki wszystkich sześciu zawodników, a do rankingu bierze się wyniki wszystkich trzech spotkań.

 7. Na zakończenie rozgrywek ligowych w drugim etapie odbywają się dwudniowe zawody finałowe. W zawodach tych bierze udział 20 drużyn, po trzy najlepsze z regionu oraz osiem, które mają najlepszy wynik spośród wszystkich pozostałych niezależnie od regionu. Mogą także brać w nich udział zdobywcy Wawrzynu Strzeleckiego (nie zależnie od roku zdobycia) uzupełniając listę startową do 180 osób.

 8. Drużyna która zajmuje I miejsce w zawodach finałowych otrzymuje tytuł drużynowego mistrza PZŁ w klasie otwartej, a zajmujący II miejsce tytuł drużynowego wicemistrza.

 9. Zawodnik, który zają I miejsce otrzymuje tytuł indywidualnego mistrza PZŁ w klasie otwartej, a zajmujący II miejsce tytuł wicemistrza.

 10. Zarząd Główny PZŁ przyznaje corocznie zarządom okręgowym prawo organizacji zawodów finałowych i eliminacyjnych w przyszłym sezonie.

 11. Zawody ligowe powinny odbywać się w czterech regionach w tych samych dniach.

 12. Koszty. Zarządy okręgowe organizujące zawody ponoszą koszty rzutków, eksploatacji strzelnic i organizacji zawodów. Zawodnicy reprezentujący okręgi ponoszą koszty amunicji, dojazdu i pobytu. Zawodnicy startujący indywidualnie ponoszą koszty amunicji, dojazdu i pobytu oraz płacą wpisowe. Koszty, które zostały poniesione przez organizatora, pomniejszone o sumę wpłat wpisowego powinny być refundowane w równych częściach przez zarządy okręgowe, których reprezentacje biorą udział w zawodach.

 13. Nagrody:

  • za pierwsze 3 miejsca w zawodach w regionie dyplomy i puchary dla drużyn i zawodników indywidualnych,
  • za pierwsze 3 miejsca w finale dla drużyn i zawodników indywidualnych, dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe.Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
13 luty 2005

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.