Wschody, zachody, pełnie

Sezon łowiecki 2018 / 2019

Okresy polowań z uwzględnieniem sobót, niedziel i świąt

Łosie (objęte ochroną) byki, klępy, łoszaki -    -    -   
Jelenie szlachetne byki 21.08 - 28.02
łanie 01.09 - 15.01
cielęta 01.09 - 28.02
Jelenie sika byki, łanie, cielęta 29.09 - 15.01
Daniele byki 01.09 - 28.02
łanie 01.09 - 15.01
cielęta 01.09 - 28.02
Sarny kozły 11.05 - 30.09
kozy, koźlęta 29.09 - 15.01
Dziki cały rok
Muflony tryki 29.09 - 28.02
owce, jagnięta 29.09 - 15.01
Borsuki 01.09 - 02.12
Borsuki
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem
cały rok
Tchórze, kuny (leśne i domowe) 01.09 - 31.03
Tchórze, kuny (leśne i domowe)
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem
cały rok
Lisy 01.06 - 31.03
Lisy
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą
cały rok
Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze cały rok
Piżmaki   11.08 - 15.04
rybackie obręby hod. cały rok
Zające szaraki
i dzikie króliki
odstrzał 01.11 - 01.01
odłowy 01.11 - 15.01
Bażanty koguty 29.09 - 28.02
kury - w OHZ z hod. 30.09 - 31.01
Kuropatwy odstrzał 11.09 - 21.10
odłowy 11.09 - 15.01
Kaczki - krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice 15.08 - 23.12
Gęsi: zbożowe, białoczelne 4 woj. zachodnie * 01.09 - 31.01
pozostałe woj. 01.09 - 23.12
Gęsi: gęgawy 4 woj. zachodnie * 01.09 - 15.01
pozostałe woj. 01.09 - 23.12
Łyski 15.08 - 23.12
Gołębie grzywacze 15.08 - 02.12
Słonki - nie ma już uroczych, wiosennych wzruszeń na wspaniałych ciągach Przykro mi... 01.09 - 23.12
Jarząbki 01.09 - 02.12
Szakale złociste - obowiązuje od 1.03.2019. 01.08 - 28.02
Szakale złociste - obowiązuje od 1.03.2019.
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą
cały rok
* dotyczy województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego