Wschody, zachody, pełnie

Sezon łowiecki 2021/2022

Okresy polowań z uwzględnieniem sobót, niedziel i świąt

Łosie (objęte ochroną) byki, klępy, łoszaki -    -    -   
Jelenie szlachetne byki 21.08 - 28.02
łanie 01.09 - 16.01
cielęta 01.09 - 28.02
Jelenie sika byki, łanie, cielęta 01.10 - 16.01
Daniele byki 01.09 - 28.02
łanie 01.09 - 16.01
cielęta 01.09 - 28.02
Sarny kozły 11.05 - 30.09
kozy, koźlęta 01.10 - 16.01
Dziki cały rok
Muflony tryki 01.10 - 28.02
owce, jagnięta 01.10 - 16.01
Borsuki 01.09 - 30.11
Borsuki
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem
cały rok
Tchórze, kuny (leśne i domowe) 01.09 - 31.03
Tchórze, kuny (leśne i domowe)
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem
cały rok
Lisy 30.05 - 31.03
Lisy
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą
cały rok
Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze cały rok
Piżmaki   11.08 - 17.04
rybackie obręby hod. cały rok
Zające szaraki
i dzikie króliki
odstrzał 30.10 - 02.01
odłowy 31.10 - 16.01
Bażanty koguty 01.10 - 28.02
kury - w OHZ z hod. wolierową 01.10 - 02.01
Kuropatwy odstrzał 11.09 - 21.10
odłowy 11.09 - 16.01
Kaczki - krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice 01.09 - 02.01
Gęsi: zbożowe, białoczelne poza nw. 01.09 - 21.12
4 woj. zachodnie * 01.09 - 31.01
Gęsi: gęgawy poza nw. 01.09 - 21.12
4 woj. zachodnie * 01.09 - 17.01
Łyski 01.09 - 02.01
Gołębie grzywacze 14.08 - 30.11
Słonki - nie ma już uroczych, wiosennych wzruszeń na wspaniałych ciągach Przykro mi... 01.09 - 21.12
Jarząbki 01.09 - 30.11
Szakale złociste 31.07 - 28.02
Szakale złociste
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą
cały rok
* dotyczy województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego


Konkurs fotograficzny PRZYRODA OJCZYSTA 2021