Białoruś 2005

Kwiecień 2005 - Pierwsza wyprawa Roberta T. na głuszce, cietrzewie i słonki.