Białoruś 2005

Kwiecień 2005 - Pierwsza wyprawa Roberta Tomży na głuszce, cietrzewie i słonki.