strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
141 28/11/2003 Czy ZG ma prawo bez skonsultowania się z okręgową radą łowiecką rozwiązać stosunek pracy z Łowczym okręgowym? I co zrobić, gdy w tym wypowiedzeniu stosunku pracy Łowczy Krajowy powołuje się na nieaktualny przepis prawa, króry ma być główną podstawą zwolnienia?
140 28/11/2003 Czy Zarząd Koła może ukarać członka Koła nie informując go o tym, że został ukarany i za co?
139 28/11/2003 Po jakim czasie kara wpisana w akta osobowe członka PZŁ ulega przedawnieniu i czy powinna być wymazana z akt osobowych?
138 28/11/2003 Na kilka dni przed zaplanowanymi polowaniami dewizowymi członkowie koła wykonali plan polowań na dziki w tym sezonie. Czy myśliwi dewizowi na polowanu zbiorowym mogą strzelać dziki?
137 27/11/2003 Myśliwy skreślony z listy członków koła winien w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu być przyjętym do nowego koła lub uzyskać statut myśliwego niezrzeszonego. Od kiedy należy liczyć okres, w którym decyzja zarządu nabiera mocy prawnej?
136 26/11/2003 Czy myśliwy posiadający pozwolenie na 3 sztuki broni może być użyczeniobiorcą czwartej sztuki, czy też musi zrobić dodatkowe badania?
135 26/11/2003 Mam pozwolenie na broń myśliwską (z września 2003). Nabyłem boka. Czy mogę od innego myśliwego użyczyć dryling do wykonywania polowania ( przy wykorzystaniu prostej umowy użyczenia)?
134 26/11/2003 Czy w świetle nowej ustawy turystycznej i łowieckiej zagraniczny myśliwy może przyjechać na polowanie do Polski korzystając tylko z zagranicznego Biura Podróży (omijając polskiego pośrednika)?
133 25/11/2003 Czy można dokonać odstrzału jelenia byka na polowaniu zbiorowym?
132 24/11/2003 Przewodniczący komisji rewizyjnej został skreślony z listy członków koła, pozostało 2 członków komisji rewizyjnej bez przewodniczącego. Co powinien postanowić zarząd koła?
131 21/11/2003 Myśliwy dochodzący postrzałka zwierzyny grubej (z psem lub bez), którego nie postrzelił traktowany jest jak wykonujący odstrzał sanitarny ze wszystkimi konsekwencjami tego, czy posiada inny status?
130 21/11/2003 Jeśli przeprowadzany jest odstrzał redukcyjny w myśl Ustawy o ochronie zwierząt art. 33a; Ustawy Prawo Łowieckie art.45; Ustawy o ochronie przyrody art. 27c czy można to traktować jak wykonywanie polowania?
129 20/11/2003 Czy Zarząd może odmówić członkowi koła skierowanie go na kurs selekcjonerów, jeżeli spełnił warunki wynikające z przepisów?
128 19/11/2003 Czy można zostać zawieszonym za oddanie strzelonej łanii do skupu, który nie był wyznaczony przez zarząd koła?
127 19/11/2003 Gdzie można nabyć mapy, na których są zaznaczone obwody lowieckie?
126 19/11/2003 Czy myśliwy, który został zawieszony przez Zarząd Koła z powodu toczącego się przeciwko niemu postępowaniu dyscyplinarnemu wszczętemu przez Rzecznika Dyscyplinarnego ZO PZŁ, w okresie tego zawieszenia może zgłaszać wnioski formalne na Walnym Zgromadzeniu i czynnie uczestniczyć w głosowaniach?
125 19/11/2003 Czy zarząd koła może upoważnić myśliwego do pomocy strażnikowi łowieckiemu w sprawach kłusownictwa na polach przy pomocy aut terenowych?
124 05/11/2003 Proszę o podanie wykładni w sprawie organizacji nęcisk przez myśliwych. Kto wydaje zezwolenie? Czy istnieje w tej dziedzinie dowolność?
123 05/11/2003 Czy do książki ewidencji pobytu w łowisku na polowaniu jest obowiązek wpisywania ilości oddanych strzałów?
122 31/10/2003 Czy jeden z myśliwych będąc w zarządzie może budować i dokarmiać ptactwo tylko sobie znanych posypach i niezgłaszając tego zarządowi, gdy istnieje taki obowiązek?

poprzednia 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.