Wokół toków cietrzewi

Na nadbiebrzańskich tokach cietrzewi polowałem w roku 1982, 1984 i 1985.
To jedne z najwspanialszych misteriów wiosennej przyrody. Pomimo upływu czasu, ciągle widzę, słyszę i przeżywam je na nowo.


Na zdjęciach 2, 3 i 4 budkę (widoczną na zdjęciu 5) budują: Janusz Skąpski, Wiesiek Wiszowaty, Mariusz Janecki i ja.
Opis wrażeń z godów cietrzewi, słonek i batalionów oraz z oglądania łosi można znaleźć w opowiadaniu "Kiedyś na bagnie..." na stronie wspomnienia, a mapkę - poniżej.

Mapa