Historia


Na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego leżą tereny koła łowieckiego BÓR w Birczy . Pierwsza wzmianka  historyczna o Birczy jest z roku 1188 a jako mieście z roku 1569. Na przestrzeni wieków okolice Birczy były niezwykle bogate we wszelkiego rodzaju zwierzynę ,także  krajobraz pogórza przyciągał myśliwych z całej Galicji .

Po zawierusze II wojny światowej w akcji Wisła wysiedlono ludność Ukraińską z okolicznych wiosek , pozostawione zabudowania i pola uprawne w latach późniejszych nie do końca zasiedlone przez człowieka stanowiły wyśmienite warunki do bytowania zwierzyny łownej. Z opuszczonych domostw w bezpośrednim sąsiedztwie  rodzimego lasu z czasem przyroda stworzyła niepowtarzalny krajobraz . Rozebrano drewniane zabudowania , pozostały jedynie drzewa owocowe, resztki fundamentów, stara studnia  polana w środku kniei . Niepowtarzalny urok.

W maju 1955 r. kilku zapalonych myśliwych zorganizowało koło łowieckie w Birczy . Na pierwszym walnym zebraniu został podpisany statut i wybrany zarząd .

Tadeusz Żerlak  -przewodniczący zarządu

Stanisław Włodyka – łowczy, człowiek legenda birczańskiego  łowiectwa po roku 2000. honorowy prezes koła .

Wojciech Stadnik – sekretarz

Władysław Gola – skarbnik

Koło zostało zarejestrowane w lipcu w zarządzie wojewódzkim PZŁ w Rzeszowie i otrzymało nazwę  KOŁO ŁOWIECKIE Nr. 5 „BÓR” w Birczy. W 1957 roku koło liczyło 24 członków. Wówczas najczęstszą zwierzyną  na rozkładzie polowań był czarny zwierz niezwykłą atrakcją były rysie i wilki. Niezliczona ilość oręży dzików, skór wilków i rysi zdobi niejeden pokój myśliwski w Polsce.

W roku 1960 strzelono pierwszego jelenia byka . Odstrzału dokonał profesor Wit Rezepecki.

W 1964 roku Koło rozpoczęło organizowanie polowań dewizowych . W ramach tradycji i kultury łowieckiej zaczęto organizować uroczyste polowania Hubertowskie  z zachowaniem pełnego ceremoniału. W roku 1973 Koło liczyło 69 członków .Koło organizuje obchody jubileuszowe co 5 lat .

Kazimierz Różyło Prezes Koła Bór w latach 1965-1989, Skarbnik w latach 1961-1965.

W 2000 roku prezesem Koła zostaje  Zbigniew Kopczak  mgr. inż. leśnik Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza.  Dla uświetnienia 45 rocznicy Koła „BÓR”  został wykonany sztandar, poświęcił go  podczas uroczystej mszy św. biskup Sławoj Leszek Głódź.

50 rocznicę Koła obchodziliśmy  w 2005 roku. Cała podniosła uroczystość odbyła się w ośrodku wypoczynkowym  w Arłamowie .Za czasów ludowej demokracji przykrytym czapką niewidką  ośrodku myśliwskim dla elity rządowej .

Podczas Gali Myśliwskiej w 2006 roku  na dziedzińcu Zamku w Krasiczynie perle polskiego renesansu , Sztandar nasz został odznaczony Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej dekoracji dokonał  J. Rząsa Członek NRŁ , prezes ORŁ w Przemyślu.

Koło Łowieckie  „BÓR”  aktywnie współpracuje z młodzieżą szkolną ze Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Birczy . Owocem tej współpracy są także akcje sprzątania świata a przy okazji wspólnej biesiady przy ognisku rozmowa o tradycji i zwyczajach myśliwskich.

55 rocznicę założenia koła obchodziliśmy w pięknej scenerii zamku w Dubiecku . Sztandar koła został odznaczony najwyższym odznaczeniem łowieckim ZŁOM.Odprawiona była także msza św. pod wiekowym dębem. Było zaproszonych wielu znamienitych gości. Niezapomniana zabawa trwała do białego rana w restauracji zamkowej.

W dniu 6.05.2012r. Uchwalą Walnego Zgromadzenia Koła upoważniono Zarząd Koła do zakupu działki w miejscowości Rudawka w przeznaczeniu na siedzibę Koła. W dniu 12.03.2013r. w wyniku przetargu Koło zakupiło działkę 174/4 o pow. 1,62 ha w miejscowości Rudawka od Gminy Bircza. W 2014 roku wykonano projekt , dokumentację budynku i uzyskano pozwolenie na budowę. Do prac inwestycyjnych przystąpiono jesienią 2014r. a do użytku został oddany budynek po uzyskaniu decyzji z nadzoru budowlanego na początku września 2017r. Budując siedzibę Koła równocześnie wykonano budynek w którym magazynowana jest karma dla zwierzyny Wszystkie prace związane z budową siedziby oraz budynku gospodarczego sfinansowano z opłat członków Koła ( przez trzy lata każdy członek Koła wpłacał 500zł a w 2017 roku 200zł) W sumie każdy myśliwy wpłacił 1700zł.
Niektórzy myśliwi wpłacali o wiele większe kwoty. Duży wkład w inwestycje mieli również sponsorzy, Pozostałe koszty sfinansowano z budżetu Koła. Zbudowana siedziba ma służyć myśliwym naszego koła. To w niej będą odbywać się Walne Zgromadzenia oraz uroczystości związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów łowieckich. Będzie również miejscem spotkań i pracy Zarządu Koła oraz Komisji Łowieckich, będzie również służyć miejscowej społeczności i młodzieży szkolnej . Budynek został zbudowany na okoliczność 60-lecia Koła, jego sala konferencyjna ma pomieścić 120 członków Naszego Koła.

Uroczystości otwarcia Siedziby Koła Łowieckiego Bór w Rudawce połączone z jubileuszem 60 lecia Koła odbyły się w sobotę 21 października 2018 roku. Odprawiona została msza św. którą celebrowali ks. Prałat Jerzy Lic Kapelan Myśliwych Archidiecezji Przemyskiej i ks. Antoni Kot Dziekan Birczańskiego Dekanatu. Obiekt został poświęcony odbyło się uroczyste otwarcie oraz wspaniała biesiada do późnych godzin wieczornych. Przybyło wiele znamienitych gości , także zaproszeni mieszkańcy Rudawki i Kotowa.