Strzelnica


 

Ustalenia podjęte podczas spotkania w dniu 7 Lipca 2017r. w sprawie funkcjonowania strzelnicy myśliwsko – szkoleniowej w Iskani.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Koła Łowieckiego „Bór” Bircza.

:

Kol. Prezes Zbigniew Kopczak

Kol. Łowczy Stanisław Pajączek

Kol. Podłowczy Waldemar Grzebyk

Kol. Podłowczy Krzysztof Głowacz

Kol. Sekretarz Tomasz Janowicz

Kol. Skarbnik Tomasz Łaski

Podczas spotkania zarządu koła powzięto następujące ustalenia dotyczące funkcjonowania strzelnicy w Iskani.

Stowarzyszenie kół łowieckich działających na zasadzie zawartego porozumienia zatrudnią gospodarza strzelnicy w osobie Kol. Stanisław Król

Książka pobytu na strzelnicy znajduje się u gospodarza strzelnicy Kol. Stanisława Król tel. 796 317 924

  1. Koła łowieckie- uczestnicy porozumienia dokonują przystrzelania broni oraz przeprowadzenia treningu strzeleckiego nieodpłatnie wg. Grafiku strzelań ustalanego telefonicznie (przez gospodarza strzelnicy Kol. Stanisław Król).Koła łowieckie nie należące do porozumienia mają możliwość dokonania przystrzelania broni oraz przeprowadzenia treningu strzeleckiego odpłatnie.
  1. Członkowie Kół-uczestników porozumienia, dokonują indywidualnego przystrzelania broni oraz treningu strzeleckiego także bezpłatnie, w terminach każdy wtorek od godz. 14 do godz. 17 i każdą sobotę od godz. 10 do godz. 15 uzgodnionych z gospodarzem strzelnicy. Obowiązek przyniesienia tarcz do przestrzelenia broni oraz rzutków do treningu strzeleckiego.
  1. Członkowie PZŁ należących do kół łowieckich, oraz członkowie niestowarzyszeni mają możliwość przystrzelania broni oraz odbycia treningu strzeleckiego, w terminie w/w i uzgodnionym z gospodarzem strzelnicy i wniesieniu stosownej opłaty zawartej w cenniku, oraz przyniesienie ze sobą tarcz i jak jest potrzeba rzutków.
  1. Strzelcy indywidualni- komercyjni (kolekcjonerzy,strzelcy sportowi itp.) mają możliwość z odpłatnego korzystania ze strzelnicy, pod warunkiem dostosowania swoich strzelań ( odpowiednia broń i amunicja ) do wymogów obowiązujących na strzelnicy myśliwskiej (regulamin strzelnicy) oraz uzgodnienienia terminu strzelania z gospodarzem strzelnicy i wniesieniu opłaty zawartej w cenniku. Tarcze i inne potrzebne materiały strzelający zabezpieczają sobie we własnym zakresie.
  1. Grupy komercyjne prowadzące szkolenia strzeleckie na strzelnicy, działają na zasadzie zawartych odrębnych umów oraz wynegocjowanych w nich stawek.
  1. Służby mundurowe ( Wojsko ,Policja, Straż Graniczna, Straż Leśna itp.) Na zasadzie uzgodnień warunków oraz wynegocjowanych stawek.

Cennik dla strzelań indywidualnych – pozostali myśliwi. ad. 3

Przestrzelanie broni dla myśliwych z poza listy kół nie partycypujących w kosztach strzelnicy:

Oś rogacza – 15zł/ od osoby + swoje tarcze

Koło lub grupa myśliwych powyżej 20 osób 10zł/ od osoby + swoje tarcze

Dzik w przebiegu – 2 godz. 15zł od osoby + swoje tarcze, kolejna godz. 10zł od osoby

Koło lub grupa myśliwych powyżej 20 osób 15zł od osoby + swoje tarcze

Trap – 2godz. 15zł od osoby +swoje rzutki, kolejna godzina 10zł od osoby

Koło lub grupa myśliwych powyżej 20 osób 10zł od osoby + swoje rzutki

Cennik komercyjny ad. 4

2 godz. 45 zł od osoby, następna godzina 20zł. + swoje tarcze i rzutki.

  1. Opłaty wnoszone przez podmioty korzystające ze sztrzelnicy w Iskani będą wpływały na subkonto nr 42 2030 0045 1110 0000 0384 7630 ( strzelnica) Koła Łowieckiego “Bór” wBirczy. Lub u gospodarza strzelnicy Kol. Stanisława Król.

Całość wpływów przeznaczona będzie na pokrycie bieżących kosztów w tym zatrudnienie gospodarza strzelnicy, wykonania doraźnych napraw i remontów oraz ewentualnej dalszej rozbudowy infrastruktury.

  1. Koło Łowieckie “Bór” w Birczy jako właściciel będzie prowadził księgowość związaną z obsługą strzelnicy, wystawiał będzie właściwe dokumenty księgowe potwierdzające dokonanie opłat ( KP, faktury ).

Po zakończeniu roku gospodarczego wg. stanu na dzięń 31.03. danego roku sporządzi i przedstawi informację dla pozostałych Kół Łowieckich dotyczących stanu finansowego związanego z funkcjonowaniem strzelnicy w Iskani.