strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
83 07/07/2003 Jestem właścicielem stawów rybnych. Na stawy przylatują czaple siwe. Czy mogę poprosić kolegę myśliwego, aby przyjechał na stawy i odstrzelił czaple?
82 07/07/2003 Co ma zawierać wniosek do sądu o sporządzenie uzasadnienia na piśmie i doręczenie aby był prawidłowo złożony?
81 05/07/2003 W jakim terminie powinna się rozpocząć rozprawa w sądzie jeżeli sąd otrzymał akta sprawy?
80 05/07/2003 Po zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym przez rzecznika i oddaniem akt sprawy do sądu czy Prezes O.R.Ł. ma prawo przesłuchiwać strony i świadków tej sprawy oraz czy może posiadać akta tej sprawy jeżeli one zostały przekazane sądowi?
79 06/06/2003 Czy można zamieniać się bronią kulową o różnym kalibrze z drugim myśliwym idąc na polowanie indywidualne? Jeżeli tak, to jakie obowiązują procedury z tym związane?
78 06/06/2003 Czy Zarząd Koła ma prawo zawiesić w prawach członka koła na rok, powołując się na zapis Par.21 Statutu Koła? Czy o zastosowaniu tej kary Zarząd Koła jest zobowiązany zawiadomić Recznika Dyscyplinarnego?
77 29/05/2003 W tej chwili, zgodnie ze statutem naszego koła, zaliczanie stażu kandydackiego i przyjmowanie nowych czlonków leży w gestii zarządu koła. Czy można decyzją walnego zgromadzenia przenieść to prawo (przywilej) z zarządu na walne zgromadzenie, mimo że Statut PZŁ tak nie stanowi?
76 29/05/2003 Z uwagi na skromne środki finansowe naszych członków nasze koło postanowiło zorganizować na koszt koła treningi z instruktorem i zakupić amunicję na trening i zawody. Okazało się że faktura na amunicję nie może być wystawiona na koło. Proszę o wyjaśnienie powyższego faktu i propozycje zaradzenia moim zdaniem jawnej niesprawiedliwości lub administracyjnemu "lapsusowi".
75 23/05/2003 Jakie wymogi należy spełnić w celu uzyskania decyzji na kupno broni myśliwskiej - kulowej, a w szczególności jakie obowiązują aktualnie przepisy dotyczące badań lekarskich?
74 20/05/2003 Czy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest uprawniony do odwołania się od decyzji Okr. Rzecz. Dysc. do Okr.Sądu Łow. skoro Komisja Rewizyjna złożyła doniesienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia łowieckiego przez łowczego Koła, a rzecznik postępowanie umorzył i pouczył komisję rew. o prawie odwołania się do OSŁ. w terminie 14 dni?
73 19/05/2003 Macierzysty członek koła zwrócił się z pisemną prośbą o skreślenie z listy członków koła, jednakże posiada on znaczne zaległości finasowe. Czy należy dokonać skreślenia, a potem na zasadzie paragrafu 12 ust. 5 statutu PZŁ domagać się uregulowania należności, czy też przed podjęciem decyzji o skreśleniu wymóc uregulowanie zaległości?
72 12/05/2003 Czy odwołanie członka koła skreślonego przez zarząd za uporczywe uchylanie się od płacenia składek na rzecz koła skierowane pod adresem zarządu koła może być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie? Czy głosowanie na Walnym powinno być tajne czy jawne? Czy skreślony członek koła może w tej sprawie sam głosować?
71 09/05/2003 Zarząd mojego Koła bez uzgodnienia z Walnym Zgromadzeniem podjął decyzję, że kozły przeznaczone do odstrzału dewizowego może otrzymać do odstrzału członek koła lub inny myśliwy członek PZŁ odpłatnie. Czy zarząd mógł podjąć taką decyzję bez zgody Walnego Zgromadzenia Członków Koła?
70 07/05/2003 Czy będąc członkiem macierzystym koła mogę zawiesić się dobrowolnie w prawach takiego członka nie płacąc jednocześnie składek?
69 06/05/2003 Jak założyć koło łowieckie, otrzymać obwód? Czy obecnie jest to wogóle możliwe?
68 06/05/2003 Czy WZ może podjąć uchwałę , która zapewni stałą obecność członka/członków Komisji Rewizyjnej na wszystkich posiedzeniach Zarządu tylko w charakterze obserwatora (bez dokonywania zmian w statucie koła, lub zmiany w regulaminie Komisji Rewizyjnej)?
67 06/05/2003 Czy myśliwy nie będący np. selekcjonerem (nie mający więc upoważnienia do wykonywania polowania, czyli tzw odstrzału) może przytrzymać mi broń przy przechodzeniu np. przez rów itp?
66 30/04/2003 Czy Łowczy Koła może odmówić odstrzału na ptactwo myśliwemu posiadającemu wyżła bez rodowodu? Czy ograniczenie 1 pies na 3 myśliwych obowiązuje w momencie wydawania odstrzału, czy też w chwili rozpoczęcia polowania?
65 28/04/2003 Podczas walnego zgromadzenia koła podwyższono składkę roczną o 100%. Sprawa ta nie była ujęta w programie walnego zgromadzenia. Czy podjęta uchwała posiada moc prawną?
64 25/04/2003 Jakie konsekwencje i kto może je ewentualnie wyciągnąć, jeśli komisja nie dopełniła obowiązku odbycia w ciągu roku co najmniej dwóch spotkań i do spotkania/kontroli dochodzi na dwa dni przed zwołanym WZ?

poprzednia 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.