strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
101 16/09/2003 Jak powinno się ukarać myśliwego, który strzelił byka łownego zamiast selekta, niezgodnie z wydanym odstrzałem?
100 16/09/2003 Jak interpretować Artykuły 51 i 52 z Prawa Łowieckiego?
99 04/09/2003 Czy R-ch związane z wydatkami na działalność gospodarczą koła muszą być akceptowane przez członka zarządu czy mogą być podpisywane tylko przez skarbnika i wypłacane?
98 28/08/2003 Czy za stan finansowy koła, a więc prawidłowość dokumentacji, prawidłowe rozliczanie Faktur, Rachunków, kwitów KP i KW odpowiadają wszyscy członkowie koła?
97 26/08/2003 W maju zostałem zawieszony przez Zarząd mojego koła, z powodu sprawy karnej jaka się przeciwko mnie toczyła. Zarząd Koła w obecnej chwili nie chce mnie odwiesić twierdząc, że jestem winny. Czy Zarząd ma do tego prawo, skoro ja nie zostałem skazany przez sąd żadnym wyrokiem?
96 25/08/2003 Jak wyegzekwować zaległe opłaty od myśliwego, który chce zrezygnować z członkostwa w Kole nie dokonując opłat?
95 24/08/2003 Czy jeśli spełniam warunki statutowe mówiące kto może zostać członkiem koła, odbyłem staż w kole wykonując nakazane przez zarząd zadania, zdałem egzamin na myśliwego, mogę nie zostać przyjęty do koła?
94 13/08/2003 Kto obecnie wypłaca odszkodowania za szkody łowieckie powstałe na terenie niewydzierżawionym i wyłączonym z polowań, Starosta czy Wojewoda? Jaki przepis to precyzuje?
93 12/08/2003 Co powinienem zrobić jako członek komisji rewizyjnej Koła w przypadku kiedy łowczy koła zakupił na terenie naszego obwodu 100 ha łąk i przekształcił je w pola uprawne?
92 11/08/2003 Czy zarząd koła łowieckiego jest zobowiązany wręczyć każdemu członkowi koła nowy zatwierdzony statut koła?
91 28/07/2003 Jakie są terminy udzielenia odpowiedzi członkowi koła przez zarząd okręgowy w przypadku odwołania się od decyzji WZ koła?
90 26/07/2003 W najbliższym czasie chciałbym podjąć kroki by zostać myśliwym. Czy zarząd koła, w którym złożyłem podanie o przyjęcie mnie na staż ma prawo mnie nie przyjąć?
89 25/07/2003 Czy Zarząd Okręgowy winien zawiesić Prezesa K.Ł. w pełnieniu funkcji prezesa w kole, czy w prawach członka?
88 25/07/2003 Czy myśliwy, będący członkiem innego KŁ może używać broni myśliwskiej na terenie "zamkniętego" obiektu stawowego - stanowiącego jego własność, położonego na terenie obwodu łowieckiego innego koła. Jeżeli tak to na jakich zasadach?
87 20/07/2003 Czy osoba niepełnoletnia (poniżej 18 lat, nie będąca myśliwym) może uczestniczyć w polowaniu zbiorowym jako osoba towarzysząca myśliwemu?
86 16/07/2003 Jakie może być maksymalne wpisowe do Koła Łowieckiego?
85 14/07/2003 Czy, po 10 latach, chcąc wrócić do PZŁ jako członek nie stowarzyszony muszę ponownie zdawać egzamin wstępny i opłacić wpisowe?
84 13/07/2003 Czy koło łowieckie musi przyjmować leśników mieszkających na terenie danego koła?
83 07/07/2003 Jestem właścicielem stawów rybnych. Na stawy przylatują czaple siwe. Czy mogę poprosić kolegę myśliwego, aby przyjechał na stawy i odstrzelił czaple?
82 07/07/2003 Co ma zawierać wniosek do sądu o sporządzenie uzasadnienia na piśmie i doręczenie aby był prawidłowo złożony?

poprzednia 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.