strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
41 12/03/2003 Gdzie mogę znaleźć definicję: Zwykła większość głosów, Bezwzględna większość głosów?
40 12/03/2003 Czy walne może zmienić proponowany porządek obrad zaproponowany przez zarząd, tzn. czy może jakiś punkt dodać, usunąć ewentualnie czy może zmienić proponowaną kolejność?
39 06/03/2003 Jak potraktować cały szereg rubryk w Rocznym Planie Łowieckim wymagających danych na 31.03 br skoro gotowy zaopiniowany Plan należy oddać w Nadleśnictwie do 21.03?
38 06/03/2003 Czy w czasie polowania dewizowego na kuropatwy myśliwy zaproszony płacący dolarami ma prawo strzelać do bażantów i czy jest to wykroczenie jeżeli Prezes Koła na to zezwolił?
37 24/02/2003 Czy jeżeli kol z koła dostał postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego o popełnienie przestępstw z Art 53 pkt. 4i6 6 \"Prawo Łowieckie\" może polować do chwili wyjaśnienia?
36 24/02/2003 Czy prowadzenie polowań zbiorowych na dziki po dniu 15.01.2003r, jeżeli zostało ujęte w kalendarzyku polowań, jest zgodne z obowiązującymi zasadami i zarządzeniami?
35 24/02/2003 Jak zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym można by odwołać prezesa? Jak ma wyglądać podanie od 1/3 członków koła o zwołanie walnego i co musi zawierać?
34 17/02/2003 Kiedy powinno się dostarczyć do nowego koła zaświadczenie o skreśleniu w poprzednim kole?
33 17/02/2003 Czy członek innego koła łowieckiego, który został przyjęty do koła przez zarząd, lecz nie złożył deklaracji i nie uiścił wpisowego, jest już pełnoprawnym członkiem nowego koła i posiada bierne i czynne prawo wyborcze?
32 17/02/2003 Zarząd koła podał się do dymisji. Jest zwoływane Nadzwyczajne WZ, które rozpatrzy dymisję i dokona wyboru nowego zarządu. Czy WZ może nie przyjąć dymisji zarządu? Czy dymisja dotyczy wszystkich członków zarządu?
31 14/01/2003 Podczas ostatniego Walnego Zebrania podjęliśmy uchwałę, że za każdego dzika, którego bierzemy na użytek własny płacimy ryczałtem kwotę 100 zł. Koło nasze nie jest płatnikiem podatku VAT. Spotkalismy sie z zarzutem, że zaniżamy wartość zwierzyny. Czy taki zarzut jest słuszny?
30 10/01/2003 Mieszkam poza łowiskiem i w miejscu zamieszkania posiadam szafę metalową zgodną z przepisami. Co jednak zrobić, gdy jestem na kilkudniowym polowaniu, a w miejscu zakwaterowania nie ma takowej szafy?
29 06/01/2003 Podczas ostatniego polowania zbiorowego strzeliłem jelenia-byka, który padł w ogniu na moim stanowisku. Okazało się, że wcześniej padł strzał do tego samego byka i nie otrzymałem trofeum, bo zostałem poinformowany, że kolegi strzał był śmiertelny. Proszę o odpowiedź, czy to było zgodne prawem łowieckim?
28 03/01/2003 Czy na polowaniu zbiorowym prowadzący polowanie ma prawo zobowiązać myśliwych do łamania broni, czy też odprowadzania zamka i czy muszę się z tym zgodzić pomimo jednoznacznego zapisu w zasadach wykonywania polowania, w których pisze się o "zaleca się"?
27 02/01/2003 Czy zarząd ma prawo ukarać członka komisji rewizyjnej? Wiem, że w ciągu 7.dni od otrzymania odnośnego pisma przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Czy pismo takie składa się na ręce zarządu?
26 03/12/2002 Czy Zarząd Koła może zobowiązać stażystę do wpłacenia na końcu stażu, a więc tuż przed wydaniem stosownego zaświadczenia o odbytym stażu, kwoty 1000 zł, jako zamiennika za brak zapewnienia możliwości do udziału w budowie urządzeń łowieckich?
25 30/10/2002 Zarząd Koła podjął uchwałę o udzieleniu mi nagany w związku z tym, że podobno nie wpisując się do książki ewidencji myśliwych przebywałem w łowisku, chociaż w tym czasie byłem zupełnie gdzie indziej. Jak prawnie wybrnąć z tej sytuacji?
24 07/10/2002 Czy Łowczy może prowadzić posiedzenia Zarządu pod nieobecność Przewodniczącego, kiedy pozostali członkowie Zarządu są obecni, a posiedzenia Zarządu zwyczajowo odbywają się w z góry określonych terminach? Czy uchwały Zarządu z takich posiedzeń są ważne?
23 07/10/2002 Czy ZO PZŁ ma podstawy prawne, aby twierdzić, że "odstrzały" wydane przez Łowczego Koła powinny być podpisane przez Przewodniczącego Koła i tylko on może je przedłużyć o następny okres?
22 07/10/2002 Czy Upoważnienie do wykonywanie polowania indywidualnego w kole łowieckim ma prawo wydać i podpisać jedynie Przewodniczący Koła, czy ta czynność należy do obowiązku Łowczego Koła?

poprzednia 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.