Namibia 2001

Kwiecień 2001. 
Druga wyprawa Kol. Mariusza J. do Namibii w Afryce.
Mariusz zapowiada następną w myśl zasady "do trzech razy sztuka".