Morawy 2008

Luty i marzec 2008 - Wyprawy kolegów z Koła na indyki i bażanty królewskie.