Namibia 2008

Maj 2008 - Pierwsza wyprawa Roberta Tomży do Namibii.
Towarzysze łowów: ojciec Roberta - Henryk Tomża, Bogdan Gawęda, Jan Deląg
i Karol Machej

Relacja Henryka Tomży