Polowanie dewizowe

Po latach przerwy, zaprosiliśmy do obwodu nr 169 myśliwych dewizowych.
Przyjechali dwaj starzy, dobrzy, etyczni myśliwi z Austrii.
Wyjechali szczęśliwi - nie przeżyli jeszcze nigdy takiego polowania.