Namibia 1998

Pierwsza wyprawa Kol. Mariusza J. do Namibii w Afryce
- jak zwykle z żoną, zwaną u nas Misiową.