Dokumenty z dawnych lat

Te dokumenty można też zobaczyć na stronie mojego Koła, którą właśnie tworzę.
Mają tam one duże rozmiary, których tutaj wyświetlić się nie da. Zapraszam!

Dwa pierwsze zdjęcia przedstawiają artykuł o naszym Towarzystwie wydrukowany w Panoramie nr 25 z 31.10.1954r,
- dwa następne to dyplomy z roku 1955 i 1958 przyznane Koledze Gabrielowi Świrydence przez Tajną Kapitułę,
- kolejne zdjęcie przedstawia regulamin polowań uchwalony przez Tajną Kapitułę w roku 1961,
- dwa następne to lista członków koła z roku 1978.