Ulubione cytaty

Czytając wielkich, starych mistrzów naszej literatury łowieckiej, odnoszę wrażenie, że mimo upływu czasu, opisują oni moje stany emocjonalne. Pełne kiedyś zwierza puszcze i bory, pola i wody już dziś nie takie, zmienił się styl i tempo życia, przewartościowały priorytety.
Coś, co pozostało, to darowane nam przez naturę emocje i wzruszenia - główne powody moich ucieczek od cywilizacji.
Schronieniem są z jednej strony ciche, odludne uroczyska, z drugiej zaś, stare zadrukowane stronice książek.
    • poetyka Ejsmonda rozpala młodzieńcze marzenia i nadzieje,
    • myśli Bratnego to absolutnie wierny obraz mego serca i umysłu,
    • proza Stelińskiego wspaniale uczy baśniowego piękna przyrody,
    • humor Meissnera tworzy niedościgniony wzór myśliwskich opowieści.
Oto kilka moich ulubionych cytatów: