Zdjęcia z wyprawy Kol. Tumułków

Białoruś: 14 - 21.04.2000r.
Zdjęcia z wyprawy Grzegorza i Mateusza Tumułków na toki głuszców i cietrzewi oraz wiosenne słonki i kaczory.